از دیدگاه تاریخ: «سلطان محمد فاتح» معتقد بود چیزی از «اسکندر مقدونی» کم ندارد. می‌خواست نام خود را همانند «اسکندر» جاودانه سازد، ولی برایش مرگ و از بین رفتن مزار اهمیت نداشت. روش‌های «سلطان محمد» برای فتح «استانبول» از استثناهای روش‌های نظامی است، یکی از شاهکارهایش حمل بیش از ۲۰ کشتی نظامی از طریق خشکی به خلیج «شاخ طلایی» است، این کار باعث شد خیال سلطان از نظر جنگ دریایی راحت باشد. دیگر ساخت استحکامات دفاعی در «تنگهٔ بسفر»، که امروز نیز قابل مشاهده‌ است. در بعضی روایتها آمده‌، که خود «سلطان محمد» خشت درست می‌کرده، کار بنایی انجام می‌داده، تا بهانه و عذری برای دیگران نماند. آنها در طول کمتر از یک سال، «تنگه بسفر» را به امن‌ترین استحکامات تجهیز کردند. اما سلاح برتر «سلطان محمد»، توپ بزرگ او معروف به «توپ اورمان (نام سازندهٔ مجارستانی توپ جنگی» بود. نیز «سلطان محمد» ارتشی بیش از سیصدهزار نفر داشته، و مواد و تجهیزات نظامی او بیش از حد نیازش برای گشودن کنستانتینوپل بوده، از نظر مالی نیز در تنگنا نبوده، چرا که دولت عثمانی هماره دولتی ثروتمند و دارای منابع غنی به شمار بوده است. او توانست پس از نبردی جانفرسا، مقاومت سرسختانه یونانیان و رومیان را در هم شکند، و سرانجام کنستانتینوپل را فتح، و آن شهر با دیرینه ۲۰۰۰ سال را برای نخستین بار بگشاید. سلطان پس از تصرف کنستانتینوپول به مردم شهر امان داد، و خانه ها یا مراکز تجاری مورد غارت و تجاوز قرار نگرفتند، بسیاری از اسرای دولت و ارتش روم نیز توانستند با پرداخت مبلغ ناچیزی آزادی خویش باز بخرند