onovertroffen bestseller van de vrijgevochten volksjongen die stormenderhand de internationale top van de wereldliteratuur behaalde. Rijk geïllustreerd waaronder onthullende gepubliceerde foto's en documenten. Ik Jan Cremer bleek een literaire tijdbom, waarvan de explosie nog tientallen jaren blijft nagalmen...[return][return]Jan Cremer is de Douanier Rousseau van de schelmenroman. Zijn boek is een bandeloze ontploffing tussen autobiografie en mythomanie. Ik heb het in één ruk uitgelezen.[return]WILLEM FREDERIK HERMAMS in Haagse Post[return][return]W.F. Hermans heeft al vaak gewezen op de opmerkelijke trefzekere stijl van Jan Cremer. De trefzekerheid van die stijl wordt bereikt door een combinatie van rake vergelijkingen en beschrijvingen, door een enorme snelheid van vertellen, door een merkwaardige en snelle afwisseling en combinatie van onderwerpen en door een afwisseling van fantasie en herinnering, van gewoon of ernstig en ironie ... We leven bijna 25 jaar later, we zijn bijna 25 jaar ouder geworden. De passages die we toen direct opzochten en met opgewonden voorpret telkens weer herlazen, blijken nu goed vertelde verhalen over onderwerpen die we wel kennen. De schreeuwerige toon van Jan Cremer is op den duur geen schreeuwerige toon.[return]TOMAS LIESKE in Tirade[return][return]Jan Cremer can rank unashamedly as the crazy-60s' brilliant illegitimate son of such giants of imaginative autobiography as Louis-Ferdinand Céline, Henry Miller, Jean Genet and Maxim Gorki. His book will break the heart of all but major novelists because each of its chapters contains in itself the amount of life that one confronts in a conventional novel.[return]SEYMOUR KRIM[return][return]The reader has at least a right to be warned. Moreover, we see few books from Holland and it is of some intrest to know what kind of work would sell 250.000 copies in that land of prudery and tulips The hero-narrator drearily goes through the prescribed rituals of sex, drink, obscenity.[return]ANTHONY BURGESS IN THE SPECTATOR[return]...a kind of double-agent in the services of the Forces of Evil as well as of the Forces of Good, Jan Cremer keeps wanting to have it both ways. He violates every convention of the establishment to support an image of himself as a revolutionary...[return]NELSOM ALGREN in Bookweek/Heraldtribune[return][return]Kijk ruim dertig jaar na verschijning naar het omslag van 'Ik jan Cremer', en je gaat zo weer overstag. Die foto is niet gedateerd, maar een oerbeeld geworden. Het is het portret van een mythisch type: de vrijgevochten Hollandse jongen die zich niks laat vertellen en de dingen bij de naam noemt, die erop los beukt wanneer burgerlijke mannetjes hem willen dwarsbomen, een liefhebber van stevige, een beetje boerse seks met veel vrouwen, maar wel een die ondertussen een reusachtig, romantisch bonkend hart in zijn borst draagt.[return]Deze jongen op zijn motor staat voor vrijheid tegenover gezapigheid, eerlijkheid tegenover hypo crisie, bravoure tegenover braafheid. Hij staat, kortom, voor Holland tegen Nederland.[return]BAS HEIJKE in NRC Handelsblad[return][return]La Comisión Honoraria Asesora para la Calificación y Expresiones Piásticas, dio a conocer una resolución por la cual califica de'immoral' los libros titulados: 'Yo jan Cremer', de jan Cremer, editados en México por la Editoral Grijalbo...[return]El Mundo Buenos Aires[return][return]'Ik Jan Cremer' betekende een aanslag op het burgerlijk fatsoen zoals Nederland nog nooit had beleefd. Achteraf neigen sommigen er zelfs toe het boek te beschouwen als een daad die de toon zette voor de 'ludieke' acties waarmee de provo's en de studenten weldra het verkalkte gezag zouden gaan uitdagen.[return]TOM ANBEEK/JAAP GOEDEGEBUURE in Het Literaire Leven In De Twintigste Eeuw