Najnowsze wydanie Pomocnika Historycznego opisuje dzieje cywilizacji chińskiej od starożytnego cesarstwa, poprzez republikę, wreszcie bastion komunizmu, mocny militarnie, ale ubogi gospodarczo i cywilizacyjnie, aż po drugie mocarstwo świata. W Pomocniku znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania: kto jest chińczykiem i ile jest krajów chińskich, jakie są wynalazki chińskie, które zmieniły Zachód, co kryje się za drogami duchowymi Chińczyków? Pomocnik porusza też zagadnienia języka i pisma, sztuk walki, kuchni, kalendarza chińskiego. Publikacja pomaga zrozumieć istotę odrębności chińskiej cywilizacji i dać odpowiedź na pytanie dlaczego zChinami liczą się wszyscy.

Wydanie jest wzbogacone o kalendarium, ilustracje, wyjaśnia także wiele terminów związanych z cywilizacją chińską.