Mula pagkabata ay kaibigan na ni Riegette si Jarvis—kahit pa madalas silang hindi magkasundo, kahit pa mayaman ito at anak lang siya ng isang katulong.

Isang araw, natuklasan na lamang nilang mahal na nila ang isa't isa. Higit pa iyon sa pagmamahal-kaibigan.
Ang akala niya ay magiging maayos ang relasyon nila. Pero katulad ng inaasahan, hindi sumang-ayon ang lahat sa relasyon na iyon.

Niyaya siyang magtanan ni Jarvis.

Ang akala niya, matatakasan nila ang lahat ng balakid sa relasyon nila. Pero bumalik din sila pagkaraan ng ilang araw dahil nais nilang kunin ang approval ng lahat. Sa bandang huli, kinailangang lumayo ni Jarvis sa kanya.

Pagbalik nito sa buhay niya pagkalipas ng maraming taon, limot na siya nito. Literal na nalimot nito ang lahat ng mga pinagdaanan nila, ang pagmamahalan nila, ang lahat ng mga pangako—dahil sa amnesia.

Bumalik man ang alalala nito ay tila wala na ring saysay. Siya ay pag-aari na ng iba, at ito man ay may fiancée na rin…