Praksa permakulture s austrijskih planina. Kako do plodova s manje napora i u težim uvjetima. Poljodjelac-buntovnik Sepp Holzer uzgaja na svom planinskom imanju u salzburškom Lungauu, na nadmorskoj visini od 1500 metara kivije, trešnje i tikve, usred zime bere rotkvice, a njegove žitarice rastu u šumi. Krameterhof je već duže vrijeme simbol novog načina poljoprivrede. Sepp Holzer je razvio vlastiti oblik permakulture koja je već bila predmetznanstvenih istraživačkih radova i jedan od projekatana EXPO-u 2000 u Hannoveru. Spretnim iskorištavanjem ekoloških odnosa i prirodnih ciklusa ostavlja prirodu da radi i uz minimalni trud - bez da optereti prirodu - postiže maksimum ekonomskog uspjeha. Da se ovaj koncept može primijeniti na različite uvjete okoliša, Holzer pokazuje kao savjetnik u mnogobojnim projektima, gdje se razorena tla uz pomoć permakulture ponovno pretvaraju u poljoprivredno zemljište. U ovoj knjizi bogato ilustriranoj fotografijama Sepp Holzer ne razjašnjava samo osnovne principe svog razmišljanja, već živopisno objašnjava kako je došao do toga da sa novim alternativnim metodama pokuša preživjeti na planinskom imanju koje je naslijedio i koje nije imalo šansi, te protiv kojih se zapreka od strane nadležnih službi morao pri tome boriti.