We maken ons zorgen over de toekomst. Over het milieu. Het voortbestaan van soorten. Zullen er over honderd jaar nog wel tijgers zijn? Of regenwouden? Zal ons land tegen die tijd onder water gelopen zijn? Maar onze zorgen zijn ook wel raadselachtig: wijzelf zullen er over honderd jaar immers niet meer zijn.
Dit essay is een zoektocht naar mogelijke antwoorden op twee vragen. Eén: waarom maken we ons druk over de toekomst - de verre toekomst na onze dood? En twee: hoe erg is een toekomst zonder natuur eigenlijk? De antwoorden op deze vragen lijken vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet.

Bas Haring (1968) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij de leerstoel 'publiek begrip van wetenschap' bekleedt. Met zijn debuut 'Kaas en de evolutietheorie' won hij de Gouden Uil en de Eureka!-prijs voor populair wetenschappelijke literatuur. Haring slaagt er steeds weer in een groot publiek aan het denken te zetten - niet alleen met zijn boeken 'De ijzeren wil' en 'Voor een echt succesvol leven', maar ook met zijn columns in 'de Volkskrant' en 'Filosofie Magazine' en als tv-persoonlijkheid in programma's als 'Stof', 'Haring' en 'Boeken'.