"Ikaw lang ang nakakapagpatawa sa akin. At ikaw lang din ang hinayaan kong makaalam ng mga weaknesses ko. You have the power to break my heart."

Quincy desperately wanted freedom from Yuan, her fiancé who didn't even know who she really was and what she really wanted. Pero maganda ang reputasyon ni Yuan. He was one of the top ten young businessmen in the country. And a respected one, too. At walang babaeng naidikit sa pangalan nito. He seemed like the perfect man for her.

Kaya nagtrabaho siya sa Stallion Riding Club, ang secret hideaway ni Yuan. Gaya ng inaasahan niya, nasa lugar na iyon ang mga secreto nito na magagamit niya para makawala siya rito.

But she started to change her mind the moment he kissed her...